محصولات

محصولات

محصولات ما به چندین دسته بر اساس منومر ها تقسیم بندی می شوند

هموپلیمر

رزین امولسیونی قابل مصرف در صنعت آهار و چسب

کوپلیمر

رزین امولسیونی قابل استفاده برای ساخت رنگ پلاستیک

استایرین اکریلیک

رزین امولسیونی قابل مصرف در ساخت انواع رنگ های اکریلیک پایه آب

چسب های زنده

رزین امولسیونی قابل مصرف در ساخت انواع نوار چسب