غلظت دهنده AP 095
غلظت دهنده قابل مصرف در صنعت رنگسازی

AP 095

رزین امولسیونی بر پایه استرهای اکریلیک و متا اکریلیک

 

بشکه فلزی 200 کیلوگرمی درب و رینگی

این ماده خطری برای محیط زیست ندارد.

می باشد. (Free Formaldehyde)حاوی مقدار کافی ماده نگهدارنده AP 095برای جلوگیری از رشد باکتری رزین

شرایط مطلوب نگهداری، دمای یکنواخت بین 5 تا 35 درجه سانتی گراد بوده و توصیه می گردد از قرار گرفتن در دمای زیر صفر درجه سانتی گراد و اشعه مستقیم آفتاب جلوگیری بعمل آید. این رزین حداقل به مدت 6ماه قابل نگهداری می باشد.

 

صنایع رنگسازی

صنایع چسب

واحد مقدار
درصد جامد
%
28±1

ویسکوزیته

( Brookfield viscometer RV-II Spindle No: 5; rpm: 20;23°C)

Centipoise
30-300
PH (دمای 20°C)
2-4
ظاهر
امولسیون سفید رنگ
دانسیته
g/cm3
1.02-1.10
ماهیت یونی
آنیونیک
قابلیت حلالیت با آب
قابل اختلاط به هر نسبتی
ظاهر
شفاف