چسب های زنده
مایع امولسیونی برپایه کوپلیمراسترهای اکریلیک

چسب های زنده

چسب های همیشه زنده به چسب هایی اطلاق می شود که در دمای محیط حالت چسبندگی خود را حفظ می کنند و فیلم نهایی که از رزین بدست می آید در دمای محیط همواره چسبده می باشد

منومرهای مورد استفاده در تولید این رزینها دارای دمای شیشه ای شدن بسیار پایین می باشند و کاربرد آن در چسب های نواری است .ضخامت مورد استفاده در هنگام کاربرد رزین در چسبندگی نهایی بسیار مهم است.

محصولات این گروه