AP 400 رزین اکریلیک
رزین امولسیونی قابل مصرف در ساخت عایق های اکریلیک پایه آب و صنعت ساختمان

AP 400

رزین امولسیونی قابل مصرف در ساخت عایق های اکریلیک پایه آب و صنعت ساختمان

 

بشکه فلزی 200 کیلوگرمی درب و رینگی

این ماده خطری برای محیط زیست ندارد.

می باشد. (Free Formaldehyde)حاوی مقدار کافی ماده نگهدارنده AP 400برای جلوگیری از رشد باکتری رزین

شرایط مطلوب نگهداری، دمای یکنواخت بین 5 تا 35 درجه سانتی گراد بوده و توصیه می گردد از قرار گرفتن در دمای زیر صفر درجه سانتی گراد و اشعه مستقیم آفتاب جلوگیری بعمل آید. این رزین حداقل به مدت 6ماه قابل نگهداری می باشد.

 

پرایمر

پوششهای آب بند

پوشش محافظ در برابر خورندگی

خمیر درزگیر

چسب کاشی

پوشش های آب بند سقف

 

AP 400

واحد مقدار
درصد جامد
%
57+1

ویسکوزیته

( Brookfield viscometer RV-II Spindle No: 5; rpm: 20;23°C)

Poise
14-20
PH (دمای 20°C)
7-9
ظاهر
امولسیون سفید رنگ
دانسیته
g/cm3
1.02-1.10
حداقل دمای تشکیل فیلم(MFFT)
°C
0
ماهیت یونی
آنیونیک
قابلیت حلالیت با آب
قابل اختلاط به هر نسبتی
ظاهر
شفاف و انعطاف پذیر