استایرن اکریلیک
مایع امولسیونی برپایه استایرن و استر های اکریلیک

استایرن اکریلیک

رزین های اکریلیک از دو یا چند منومر ساخته میشوند که یکی از این منومرها حتماً استر اکریلیک اسید می باشد . رزین های این خانواده عمدتاٌ در صنایع رنگسازی،انواع منسوجات نبافته،چسب سازی و… استفاده می شوند. مقاومت سایشی و رطوبتی بالا از این نوع رزینها انتظار می رود .رزینهای اکریلیک خالص دارای کیفیت بالاتر و خواص قابل انعطاف تری است و مقاومت بهتری در مقابل زرد شدن و گچی شدن به نسبت رزینهای اکریلیک استایرن از خود نشان میدهد ولیکن به دلیل قیمت بالاتری که منومرهای اکریلیکی نسبت به استایرن دارند مصرف این نوع رزینها به نسبت بسیار کمتر از رزینهای اکریلیک استایرن می باشد . رزینهای اکریلیک استایرن مقاومت سایشی،رطوبتی و شیمیایی مناسبی دارند و به لحاظ قیمت پایین تر در صنایع رنگسازی مصرف بالاتری پیدا کرده اند تنها نقطه ضعف این رزینها مقاومت کم در مقابل اشعه ماوراء بنقش می باشند که زنجیرهای پلیمر را تحت تاثیر قرار می دهد و زرد شدن اتفاق می افتد که در مناطقی که آفتاب مستقیم دارند باید در مورد رنگهای روشن مورد توجه قرار گیرد. رزینهای اکریلیک با فرمولاسیون خاص جهت منسوجات نبافته پیش بینی شده است که می توان نرم و یا ترد تولید شود و مورد استفاده قرار گیرد.

محصولات این گروه