تحقیق و توسعه

توسعه و تحقیقات

در واحد توسعه و تحقیقات شرکت پارس پلیمر خاوران همواره توسعه محصولات فعلی و تولید رزین های نوین هدف گذاری می گردد .دراین واحد با نگاه همه‌جانبه به نیاز بازار مطالعات گسترده ای با تکیه بر جدیدترین منابع علمی صورت می گیرد . به علت مشکلات زیست محیطی وبیماری‌های تنفسی و پوستی که استفاده از رزین های پایه حلالی بوجود میاورد جایگزینی رزین های پایه آبی به جای رزین های حلالی چه در مصارف خانگی و یا صنعتی در سالهای اخیر تاکید ودر الویت قرار گرفته است

‎در این راستا وظیفه واحد تحقیق و توسعه شرکتهای تولید کننده رزینهای پایه ابی اهمیت ویژه ای پیدا میکند.

‎پس از مطالعات اولیه و تکمیل اطلاعات طراحی برای انجام آزمایشات اولیه صورت می‌گیرد و در راکتورهای موجود که در ظرفیت های مختلف آماده گردیده است تولید آزمایشگاهی آغاز می گردد و پس از آن بهینه‌سازی خواص رزین با توجه به نیاز بازار و استانداردهای موجود انجام می شود و در نهایت به صورت انبوه تولید می گردد از نوآوری های اخیر به تولید رزین های عایق رطوبتی با استانداردهای بالا می توان اشاره کرد